Yazılım

Yazılım Test Teknikleri Nelerdir?

Yazılım Test Teknikleri Nelerdir?

Yazılım kalite güvencesinin en temel bileşenlerini yazılım testleri oluşturmaktadır. Yazılım üzerine uygulanan testler ile hatalardan arındırılmış, daha kaliteli ve güvenilir yazılımların üretilmesi hedeflenmektedir. Yazılım testleri gerçekleştirilirken test edilecek yazılıma uygulanacak yazılım test teknikleri toplam üç tanedir. Kara kutu testi, saydam kutu testi ve gri kutu testi olan bu test tekniklerini detaylı biçimde ele alacağız.

Kara Kutu Testi

Kara Kutu Testi

Test edilecek olan yazılımın iç işleyişi düşünülmeden uygulanan testlere kara kutu testi denilir. Bu yaklaşım ile test edilecek olan yazılımın, sonucu bilinen bir davranışı doğrulamak için davranışın gerektirdiği girdi değerleriyle çalıştırılarak sınanır. Sonrasında ise yazılımın bu girdi karşısında elde edilen çıktısı beklenen sonuç ile karşılaştırılır. Bu yaklaşımın kara kutu olarak adlandırılmasının nedeni ise test mühendisinin testi uygularken yazılımın iç yapısı ile kesinlikle ilgilenmemesinden kaynaklıdır.

Kara kutu testi gerçekleştirilirken şu hata türleri tespit edilir:

 • Doğru olmayan veya hiç olmayan işlevlerin tespiti,
 • Arayüz hataları,
 • Performans hataları,
 • Veri tabanlarına ulaşma hataları,
 • Veri yapısı hataları,
 • İlklendirme veya sonlandırma hataları,
 • Sınır değer hataları.

Kara Kutu Testinin Avantaj ve Dezavantajları

Kara kutu testi bir çok avantaja ve dezavantaja sahiptir. Avantajlarını şöyle sıralayabiliriz:

 • Yazılımlarda hataların bulunması için etkin ve hızlı bir tekniktir,
 • Testçiler ve yazılımcılar birbirinden bağımsız olarak çalışabilirler,
 • Testleri gerçekleştirecek kişilerin sistem hakkında tüm teknik detayları ayrıntılı bilmelerine gerek yoktur,
 • Gereksinimlerde yer alan tutarsızlıkların ve belirsizliklerin belli olmasında önemlidir.

Dezavantajları ise;

 • Bir çok hata tespit edilmeden kalabilir,
 • Sadece belirli sayıdaki girdi değerleriyle testler gerçekleştirilir,
 • Yazılımın içerisinde bazı kod parçalarına birden fazla test uygulanırken bazı kod parçaları ise hiç test edilemeyebilir,
 • Açık ve yalın olmayan gereksinimlerin testini gerçekleştirmek zor olabilir.

Saydam Kutu Testi

Saydam Kutu Testi

Bir diğer test tekniği ise saydam kutu testidir. Saydam kutu testleri kara kutu testinden farklı olarak yazılımın iç yapısı bilinerek gerçekleştirilen testlerdir. Bu nedenle saydam kutu testini gerçekleştirenler yazılımın iç yapısı hakkında bilgi sahibidirler. Saydam kutu testi ile yazılımın iç yapısındaki birimlerin içindeki hatalar araştırılır.

Kaynak kod saydam kutu testi için önemli verilerdir. Bu koda ulaşılmadan saydam kutu testlerinin gerçekleşmesi çok mümkün olmaz. Bunun yanı sıra risk analizleri ve tasarım kısıtları da saydam kutu testlerinin planlanmasında, test stratejisinin belirlenmesinde ve test verilerinin oluşturulmasında kullanılırlar. Bu nedenle saydam kutu testi için ilk adım olarak bu analizler gerçekleştirilir.

Saydam kutu testleri kullanılarak gerçekleştirilen test teknikleri şunlardır:

 • Birim testler,
 • Statik ve dinamik analizler,
 • Deyim kapsama,
 • Dal kapsama,
 • Yol kapsama.

Saydam Kutu Testinin Avantaj ve Dezavantajları

Saydam kutu testinde test edilen birim veya modülün belirlenen girdi ile beklenen çıktıyı vermesi beklenir. Bununla birlikte saydam kutu testinde şu avantajlar görülür:

 • Kod içerisindeki gizli kalmış hatalar bulunur,
 • Yazılan kodun optimizasyonuna katkıda bulunulur,
 • Kod içerisindeki fazla satırlar ayıklanarak ölü kod parçaları bulunur,
 • Saydam kutu testleri ile yazılımcıların kod geliştirme yetenekleri desteklenir.

Dezavantajları ise:

 • Maliyetlidir,
 • Tümleştirme sonrası ortaya çıkabilecek hatalar tespit edilemez.

Gri Kutu Testi

Gri kutu testleri ise saydam kutu test tekniği ile kara kutu test tekniklerinin birlikte kullanılmasıdır. Kara kutu test işleminde sistemin iç yapısı bilinmeden gereksinimler temel alınarak testler gerçekleştirilir. Saydam kutu testinde ise sistemin iç yapısı tam olarak bilinir ve testler bu iç yapı üzerinden gerçekleştirilir. Gri kutu testlerinde ise gereksinimleri doğrulayacak test durumları kodun iç yapısı esas alınarak yazılır. Böylece gri kutu testinde de yazılım biriminin iç yapısı esas alınır.

Özetle

Bu bilgiler ışığında yazılım test teknikleri olarak kara kutu testi, saydam kutu testi ve gri kutu testlerinin uygulandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunlardan gri kutu testi ve saydam kutu testi yazılımın iç yapısı ile ilgilenirken kara kutu testi ise gereksinimlerin girdi ve çıktılarıyla ilgilenmektedir. Ancak tüm testlerin ortak amacı yazılımda ortaya çıkabilecek hataları belirlemek ve optimizasyonlarına katkıda bulunmaktır.

Yazılım Mühendisi - Backend Developer - Blog Yazarı

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir