Yazılım

Veri Ambarı ve İş Zekası İlişkisi

Veri Ambarı ve İş Zekası İlişkisi

Teknolojinin çok yaygın biçimde kullanılması neticesinde kurumsal firmaların veri sistemlerinin hacmi de fazlasıyla artmıştır. Çok büyük e-ticaret firmalarının, pazarlama alanlarında aktif faaliyet gösteren firmaların ve daha birçok kurumsal şirketlerin verilerini daha anlamlı hale getirerek hedeflerine daha net biçimde ulaşabilmeleri adına verilerini çok iyi biçimde analiz etmelidirler. Bu noktada en önemli kavramlardan biri olan veri ambarı ve iş zekası kavramları da yine şirketler tarafından ele alınması gereken kavramlardır. Peki veri ambarı ve iş zekası nedir? Veri ambarı ve iş zekası ilişkisi nasıldır? İş zekasını veri ambarından ayıran nitelikler nelerdir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

İş Zekası Nedir?

İş Zekası Nedir?
İş Zekası Nedir?

İş zekası (Business Intelligence) ham, mevcut verilerin daha anlamlı hale getirilmesi ve iş süreçlerine olumlu katkı sağlaması amacıyla ele alınan bir teknoloji mimarisidir. Genel anlamda verilerin daha anlamlı bilgiler hale gelmesi için tercih edilmekte olan bir yazılım paketidir. İş zekasını aynı zamanda ham verilerin kullanışlı ve somut bilgilere dönüştürülmesini sağlayan teorilerin, yöntemlerin, teknolojilerin ve mimarilerin birer kümesidir. İş zekası, özellikle çok büyük firmalar tarafından mutlaka kullanılması gereken bir mimari olup çok büyük miktarlardaki bilgilerin yönetilmesi için de önemli bir kavramdır.

Geçmiş dönemlerden gelen verilerin kullanılarak varsayımların yerine gerçek bilgilere dayanan kararlar verilmesini sağlayan teknoloji iş zekası olarak açıklanabilir. İş zekası araçları rapor, istatistik, grafik ve daha fazla analizi de gerçekleştirmektedir.

Özetle iş zekası teknolojisi, karmaşık birçok verinin daha anlamlı hale gelmesini sağlayarak kolayca işlemleri gerçekleştiren bir teknolojidir. Karar verme sürecini kısaltarak zamandan tasarruf da sağlamakta olan iş zekası teknolojisi oluşabilecek riskleri azaltır. Sağlam, güvenilir ve sağlıklı karar verme zeminini de hazırlar.

İş Zekası Önemi

İş zekası süreçleri özellikle de büyük şirketler için geçmiş dönemdeki verilerin daha anlamlı hale getirilmesini sağlaması yönüyle çok fazla tercih edilmesi gereken bir teknolojidir. İş zekasının önemi olarak da şunları sıralayabiliriz:

  • İş zekası, farklı süreçler kapsamında kriterler oluşturulması için yardımcı olur.
  • İş zekası sayesinde pazar ve kitle eğitimleri belirlenerek sorunlar çok kolay biçimde tespit edilir ve çözülebilir.
  • Veri kalitesinin artırılması için iş zekasına ihtiyaç vardır. Veri görselleştirilmesiyle de kolay karar verme eylemleri yine iş zekası süreçleri kapsamınca gerçekleştirilebilir.
  • İş zekası süreçleri KOBİ ve büyük şirketler tarafından kolayca kullanılabilen bir teknolojidir.

İş Zekasının Avantajları

İş zekasının en temeldeki amacı belirttiğimiz üzere verilerin daha anlamlı hale getirilerek somut biçimde kullanılması ve iş süreçlerinin de yine daha verimli biçimde sürdürülmesidir. Buna göre iş zekasının KOBİ ve diğer tüm iş zekası sürecine tabi olan şirketler için avantajları olarak şunlardan söz edilebilir:

  • Verimlilik artar,
  • Görünürlük artar,
  • Hesap verilebilirliği artar,
  • Genel bakış imkanı sunar,
  • İş süreçleri çok kolay hale gelir,
  • Kolay analitik çözümler sunar

Veri Ambarı Nedir?

Veri Ambarı Nedir?

Veri ambarı, anlamlı öngörülerin elde edilmesi amacıyla farklı tür kaynaklar üzerinden verilerin toplanması ve yönetilmesi işlemine verilen genel bir isimdir. Veri ambarı her ne kadar veri tabanı gibi düşünülse de olay çok farklıdır. Veri analizi ve raporlaması için oluşturulan iş zekası sisteminin birincil adımı veri ambarıdır.

Verilerin stratejik biçimde kullanılması için yardımcı olan veri ambarı sistemi, farklı bileşenlerin ve teknolojilerin kullanıldığı bir sistemdir. Sadece sorgu ve analiz için tasarlanmakta olan ve büyük miktardaki verilerin elektronik ortam kapsamınca depolandığı bir yapıdır. Özetle veri ambarı, verilerin daha anlamlı bilgilere dönüştürülerek kullanıcılara sunulması süreci olarak da açıklanabilir.

Veri ambarı (Karar destek veri tabanı), işletmeye ait veri tabanından ayrı tutularak tasarlanmaktadır. Veri ambarı, büyük veri içerisindeki anlamlı sonuçlara ulaşılması için tasarlanan ortamdır.

Veri Ambarı ve İş Zekası Arasındaki İlişki

Veri Ambarı ve İş Zekası Arasındaki İlişki
Veri Ambarı ve İş Zekası Arasındaki İlişki

Veri ambarı ve iş zekası her ne kadar aynı kavramlarmış gibi görünse de birbirinden farklıdır. Ancak veri ambarı ile iş zekası arasında çok yakın bir ilişkiden de söz etmek mümkündür. Buna göre biri diğerinin tamamlayıcısı olarak görülmektedir. Veri ambarı, iş zekasının önemli bileşenlerinden biridir. Veri ambarı, verilerin daha hızlı biçimde bilgiye dönüştürülmesi ve neticesinde çok boyutlu analizler sağlayacak biçimde saklandığı bir sistemdir. İş zekası ise analiz için gerekli olan tüm verileri, bilgileri veri ambarından temin etmektedir.

Bu işlemlerin tümü iş zekası yaşam döngüsünün en önemli işlemlerinden biridir. Bu nedenle veri ambarı iş zekasının çok önemli bir kaynağını oluşturmaktadır. Genel olarak veri ambarı sistemleri işletmeler için verilere daha hızlı ve kolay ulaşma imkanı sunmaktadır. Tüm bu süreçler kapsamınca veri ambarı ile iş zekası arasında çok büyük bir ilişki olduğundan söz etmek de yanlış olmaz.

Veri Ambarı ve İş Zekası Arasındaki Fark

Veri ambarı ile iş zekası kavramı birbiriyle çok karıştırılan kavramlardır. Ancak veri ambarı ve iş zekası arasındaki en temel fark veri ambarı uygulamasının iş zekasının bir alt bileşeni olmasıdır. İş zekası süreçlerinin doğru sonuçlar vermesi için veri ambarlarına ihtiyaçları vardır. Bilgi ve verilerin temin edilmesi veri ambarları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Her ikisinin en temeldeki amacı ise ham verilerin kullanılabilir verilere dönüştürülmesi ve kullanılmasıdır.

Yazılım Mühendisi - Backend Developer - Blog Yazarı

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir